2-1866x1050-1-e1606466333792.jpg

Om Clear Channel

Clear Channel Norway AS er Norges største aktør innen utendørsreklame. Gjennom å hjelpe våre kunder til å nå ut med rett budskap i rett miljø, bidrar vi til at bedrifter og organisasjoner kan vokse og bli fremgangsrike.

EN NATURLIG DEL AV BYBILDET SIDEN 1946

Clear Channel er en riksdekkende kanal med over 46 000 reklameflater fordelt i hele Norge. Selskapet har reklamerettigheter i alle Norges fem største byer, på landets største kjøpesentre, bymøbel-avtaler med 25 norske byer, all trafikkreklame i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, samt reklamerettighetene på seks av de største flyplassene i Norge.

KUNNSKAP, ERFARING & BRENNENDE ENGASJEMENT

Bak alle plakater og kampanjer ligger det mye kunnskap og erfaring om hva som gjør en kampanje vellykket. Vi er ca. 50 mennesker som håndterer hele prosessen fra første kundekontakt, valg av relevante medieplasseringer til kreativ løsning og det fysiske oppsettet av kampanjen.

I nært samarbeid med lokale myndigheter og ledende partnere innenfor transport og gatemøbler, jobber vi kontinuerlig med å utvikle, utvide og integrere vårt utstyr, slik at kampanjene gir best og mest mulig naturlig eksponering i miljøene der folk ferdes.

UTENDØRS GIR TILBAKE

Når du kjøper en kampanje hos Clear Channel går en stor andel av pengene tilbake til lokalsamfunnet der reklamen synes. Reklamefinansierte bymøbler gir tilbake til innbyggerne i by eller kommune, i form av bysykkelsystemer, offentlige toaletter og drift av disse, busskur med utforming som er tilpasset den geografiske plasseringen og som vil skjerme de reisende for være og vind, samt avfallsbeholdere som tømmes.

Utendørsreklame er en viktig bidragsyter til finansieringen av kollektivtilbudet i Oslo og Akershus. I 2019 genererte avtalen med Sporveien 129 millioner kroner i inntekter til drift og videreutvikling av kollektivtrafikken. Med innfasing av nye trikker i tillegg til flere store investeringer i kollektiv-nettet de kommende årene, bidrar Clear Channel til fortsatt kapasitetsvekst og styrking av kollektivtilbudet.

I tråd med reklamekontrakten til Sporveien leverer Clear Channel 200 nye lehus og 200 nye stoppestedssøyler i løpet av 2020-2021. Lehusene er moderne med sanntidsreisedata og mulighet for å lade mobiltelefon. Clear Channel står også for utbygging av infrastruktur for bysykler i Oslo, Drammen og Trondheim samt ladestasjoner for elbil i Sverige.

Hvert år gir Clear Channel bort reklameplass til gode formål. Før jul kan reklamebyråer, kreative studenter og frilansere konkurrere på vegne av veldedige organisasjoner i Norge om reklameplass til en verdi av 2 millioner kroner. Les mer om konkurransen «Lokale Helter» her.

CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS

Clear Channel Norway er eid av Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO) – verdens største aktør innen utendørsreklame med over 450 000 reklameflater i 31 land og over 5600 ansatte. Les mer på www.investor.clearchannel.comwww.clearchannelinternational.com  og www.clearchanneloutdoor.com

Ring oss

22 02 34 00. Eller send en epost til post@clearchannel.no