Integritetspolicy og kaker (cookies)

Din personlige integritet er viktig for oss i Clear Channel. Vi bruker informasjonskapsler/kaker (cookies) på nettsiden vår for å kunne gi deg en best mulig opplevelse. Teksten under beskriver hvordan Clear Channel bruker den dataen som samles inn om deg når du bruker nettsiden vår. Om du har noen spørsmål om hvordan vi bruker eller behandler disse opplysningene, er du velkommen til å kontakte oss på mydata@clearchannelint.com.

Personvern og informasjonskapsler i Clear Channel

For hvilken Clear Channel-enhet gjelder denne teksten?

 

Denne teksten om personvern og informasjonskapsler gjelder for Clear Channel Norway AS sine nettsider som finnes på www.clearchannel.no med den registrerte adressen Postboks 467 Sentrum, 0105 Oslo, inkludert www.clearchannelinternational.com og andre nettsider i Clear Channel International-konsernets datterselskap eller tilhørende selskap som kan ses her («Clear Channel», «vi», «oss» eller «vår»), samt alle våre mobilapplikasjoner, onlineskjema, abonnement, produkter eller tjenester og sosiale mediekanaler som styres av Clear Channel der en link til dette dokumentet kommer opp (på «plattformen» eller «plattformene»).

Hver plattform styres av en individuell Clear Channel-enhet i tråd med brukervilkårene.

Hvorfor er denne teksten viktig?

Clear Channel er forpliktet til å beskytte personopplysningene dine i samsvar med våre interne retningslinjer og gjeldende lover.

Denne teksten informerer deg om vår praksis angående innsamling, bruk og avsløring av personlig informasjon som du deler med oss gjennom våre plattformer, i forbindelse med eventuelle kampanjer, konkurranser, tilbud eller markedsføringskampanjer som vi gjennomfører, eller som du oppgir i forbindelse med en søknads- /rekrutteringsprosess for en potensiell jobb hos oss. Den beskriver også rettighetene dine, inkludert retten til å innvende mot deler av vår behandling av dine personopplysninger. Mer informasjon om rettighetene dine og hvordan du utøver dem finner du i avsnittet «Dine rettigheter».

Personopplysninger er personlig informasjon som identifiserer deg som individ eller relaterer til en identifiserbar person som definert i gjeldende europeisk lov (og spesielt den generelle databeskyttelsesforordningen).

Hvordan samler vi inn personopplysninger og hvorfor?

 

Clear Channel Norge er ansvarlig part for personopplysningene.

Vi kan samle inn personopplysninger under følgende omstendigheter:

 1. Med din godkjennelse:
 • når du abonnerer på våre markedsføringslister, eller når du deltar i kampanjer, konkurranser, tilbud eller markedskommunikasjon (samlebetegnelse: «markedsføring og kampanjer») som tilbys via sosiale mediekanaler, e-post, innlegg eller andre kommunikasjonskanaler; og
 • om du velger å aktivt engasjere deg i en interaktiv kampanje via for eksempel en QR-kode eller konkurranse, og vi trenger å kjenne til identiteten din eller kontaktopplysningene dine, kommer vi til å be om ditt samtykke og da samtidig fortelle deg om hvordan vi kommer til å bruke disse opplysningene.
 1. For å utføre / oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser:
 • i henhold til våre vilkår når du registrerer deg for våre produkter eller tjenester;
 • for å bekrefte identiteten din;
 • når du registrerer deg for å delta på et Clear Channel-arrangement;
 • for å kunne yte kundeservice relatert til våre produkter og tjenester;
 • ved inngåelse av leiekontrakter eller lignende ordninger for eiendeler; og
 • hvis du søker om å jobbe for et Clear Channel-selskap, må vi kanskje ta visse nødvendige skritt før vi inngår en arbeidskontrakt med deg, for eksempel sjekke kvalifikasjonene dine eller undersøke om du har rett til å jobbe i landet der rollen du søkte på er basert.
 1. For våre forretningsinteresser, som inkluderer:
 • å sende deg markedsførings- og reklamemeldinger i fall der vi ikke trenger ditt samtykke
 • å gi deg tilgang til produkter og tjenester, spesifikke materialer eller informasjon fra våre plattformer som du ber om;
 • å behandle tilbakemeldinger, svar og bidrag til kundeundersøkelser, konkurranser, tilbud eller spørreskjemaer;
 • å ta opp telefonsamtaler med deg for opplærings- og/eller overvåkingsformål;
 • å gjennomgå tilbakemeldingen din slik at vi bedre kan hjelpe deg eller undersøke eventuelle klagemål du tar opp med oss;
 • å forbedre tjenesten vår for å analysere trender for administrasjon av plattformene våre;
 • å overvåke vårt mangfolds- og inkluderingsarbeid; og
 • å hjelpe til med å identifisere deg for administrative formål.

 

 1. For samsvarsformål og juridiske eller regulatoriske formål, som inkluderer:
 • å bekrefte identiteten din som en del av en screeningprosess i en eventuell ansettelsesprosess, og for hvitvaskingsregulering;
 • å rapportere enhver aktivitet som vi mistenker bryter med relevante lover eller forskrifter;
 • å beskytte vitale interesser og informasjonssikkerhet, svindelforebygging og levering av tjenester (for eksempel håndtering av misbruk av tjenester);
 • å overholde EUs eller medlemsstatens lover for forebygging, oppdagelse, etterforskning eller rettsforfølgelse av forbrytelser eller forebygging av trusler mot offentlig sikkerhet;

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Typer av personopplysninger

Personopplysninger som vi kan komme til å be om, kan inkludere, men er ikke begrenset til kombinasjoner av informasjon om:

 • navn, adresse, e-postadresse (som kan avsløre IP-adressen din), telefonnummer, yrke og annen kontaktinformasjon;
 • om du leier ut en eller flere boliger: opplysninger om eierskapene dine;
 • sensitive personopplysninger, når du eventuelt søker på en eventuell ledig stilling hos oss – se avsnittet Sensitive personopplysninger under;
 • hvor du hørte om oss;
 • detaljer om klagemål;
 • all informasjon som du frivillig deler med oss gjennom å fylle ut et skjema på en eller flere av våre plattformer; inkludert «fri tekstrute” på våre plattformer (dvs tomme ruter der du kan legge fri tekst);
 • kontakter med oss som inkluderer informasjon om personlige eller profesjonelle interesser, behov eller meninger, demografi, erfaringer med produktene eller tjenestene våre og kontaktpreferanser;
 • om du søker jobb hos oss: opplysninger om deg som du oppgir i din CV og din søknad og alle vedlegg til søknaden, samt all bakgrunnsinformasjon vi kan komme til å få fra dine referanser, LinkedIn-profilen din eller rekrutteringsselskapet (i fall der vi bruker det);
 • detaljer om finansielle transaksjoner eller revisjonstransaksjoner som utføres på plattformene våre eller på en annen måte, inkludert kortbetalingsinformasjon, fakturainformasjon og/eller informasjon om leveringsadresse (om du betaler for noe på nettsidene våre);
 • demografisk informasjon og kontaktinformasjon fra andre kilder, som offentlige databaser, felles markedsføringspartnere, sosiale medieplattformer (inkludert fra personer du er venner med eller på annen måte knyttet til) og fra andre tredjeparter;
 • teknisk informasjon, inkludert plassinformasjon, IP-adresse (Internet Protocol-adresse) som brukes til å koble datamaskinen til Internett, påloggingsinformasjon, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling, typer og versjoner av nettleserplugin-moduler, operativsystemer og plattformer;
 • din surfeatferd online på våre plattformer; inkludert Uniform Resource Locators (URL), klikkene du gjør til, på og fra våre plattformer eller sosiale mediekanaler (inkludert dato og klokkeslett), nedlastingsfeil, hvor lenge du besøker bestemte sider, sideinteraksjonsinformasjon (som rulling, klikk og aktivitet med musepekeren), interaksjon med e-postmarkedsføring (inkludert om og når en e-post åpnes og hvor mange ganger den åpnes); og metoder som brukes for å bla bort fra siden; og/eller alle enheter du har brukt for å få tilgang til våre produkter og tjenester (inkludert merke, modell og operativsystem, IP-adresse, nettlesertype, versjon og identifikator for mobilenheter).
 • Om du deler personnummeret ditt med oss, kan det komme til å behandles når du deltar i enkelte kundearrangementer.

I visse tilfeller kan vi be om ytterligere personlig informasjon for å kunne gi deg det mest passende svaret. Hvis du ikke deler personopplysninger der det etterspørres, kan din tilgang til tjenestene våre eller vår mulighet til å hjelpe deg være begrenset.

Sensitive personopplysninger

Sensitive personopplysninger er personopplysninger som kan relatere til: etnisk opprinnelse, politiske meninger, fagforeningsmedlemskap, fysiske eller psykiske helseforhold eller genetiske eller biometriske data som unikt identifiserer deg, ditt sexliv eller din seksuelle legning, religiøse eller filosofiske overbevisninger og påtale eller domfellelse for kriminelle handlinger eller relaterte ­prosedyrer. I tilfeller der du oppgir sensitive personopplysninger, vil vi lagre disse på en sikker måte, i forholdsmessig tid og kun bruke informasjonen i forbindelse med formålet den er gitt for.

Hvis lokal lov tillater det, kan vi be om frivillig utlevering av informasjon om etnisk opprinnelse, religion og andre sensitive personopplysninger som en del av en rekrutteringsprosess i Clear Channel, for å ha oversikt over vår forpliktelse til likestilling og mangfold. Du kan alltid nekte å dele denne typen av informasjon.

Hvis vi er forpliktet til å behandle sensitive personopplysninger for andre formål, vil vi, der det kreves av loven, be om ditt uttrykkelige samtykke.

Bruk av offentlig måledata

 

Bruk av anonymisert data

Vi kan kjøpe eller samle inn, anonymisert, aggregert data relatert til ytelsen til vår plattform for utendørsreklame (som skilt, gater, veier, motorveier, offentlig transport osv.), eller anonymisert og aggregert transaksjons- og kjøpshistorikk fra dataleverandører. Vi gjør dette for å bedre forstå hvilke persontyper som kommer til å se kampanjene på våre flater, på vegne av annonsørene våre. Vi forsøker ikke å analysere personopplysninger på individnivå.

SDK (software development kit) og mobildata

Fra tid til annen samarbeider vi med datapartnere som bruker data hentet fra SDK-er i apper, GPS-data eller andre data hentet fra en mobilenhets IP-adresse (hvis brukeren har samtykket til at disse dataene deles). Denne informasjonen hjelper oss med å gi innsikt i offentlig atferd i storskala.

Mobiltelefonsignaler og SDK-data

Om brukerne samtykker til det, kan mobiltelefonnettverk gi innsikt basert på anonymisert, aggregert data fra triangulerte mobiltelefonsignaler fra telefoner som bruker nettverket deres. Dette gir oss innsikt i målgruppers offentlige atferd på gruppenivå i nærheten av annonseplassene våre.

SDK står for software development kit. Det er et stykke kode som er innebygd i en app, og som gjør det enklere for den appen å samle inn geolokalisering og annen statistisk data. Når en bruker installerer disse appene på enheten sin, har brukeren mulighet til å gi sitt samtykke til å muliggjøre innsamling av begrensede deler av dataen sin, inkludert personopplysninger, for å forbedre appbruken og dele med appleverandørens kommersielle partner. Brukere kan når som helst tilbakekalle samtykket til å dele data i appenes innstillinger.

Clear Channel mottar anonymisert, aggregert data fra nøye utvalgte GDPR-kompatible datapartnere som hjelper oss og våre datapartnere til å på beste mulige måte forstå forbrukernes demografi og engasjement i den virkelige verden.

Geofencing (inkludert mobil «retargeting»)

«Geofencing» er en stedsbasert tjeneste der en app eller annen programvare bruker GPS, RFID, wifi eller mobildata for å utløse en forhåndsprogrammert handling når en mobilenhet eller RFID-brikke går inn eller ut av en virtuell grense satt opp rundt en geografisk plassering, kjent som et geofence.

Beacons er installert på Clear Channel-paneler på en rekke av våre lokasjoner. Disse beaconsene sender passivt ut et lokasjonssignal i sitt «geofence» som kan oppdages av mobile enheter. Hvis du har gitt mobilenheten din tillatelse til å koble til beacons, via en app eller innstillingene på enheten din, kan mobilenheten din prøve å koble til beaconen som er installert i disse skiltene og dele geografisk informasjon med disse beaconsene når du går inn i geofencenes beacons.

Clear Channel og våre forretningspartnere kan bruke denne informasjonen til å forstå publikumsatferd, og forretningspartnere kan sende målrettede meldinger til enheter med samtykke som er relatert til innholdet i annonser i nærheten når disse enhetene er i nærheten av panelene våre. Brukere kan når som helst tilbakekalle samtykket til å dele geolokaliseringsdata med beacons i innstillingene på telefonene deres. Hvis du ikke har gitt ditt samtykke til at dine mobile enheter deler data, vil de ikke bli delt.

All data som brukes av eller deles med Clear Channel av partnerne våre er aggregert og anonym, og vi beholder ikke informasjon om enkeltpersoner, og vi identifiserer, sporer, profilerer eller retter oss heller ikke mot enkeltindivider.

Programvare for «dataseende»

Programvare for «dataseende» brukes som standard i utendørsreklamebransjen (som skilt, gater, veier, motorveier, offentlig transport osv.). Når denne teknologien brukes, inkludert hvis den brukes i en kampanje av Clear Channel eller av våre partnere, aktiveres et kamera installert på skjermen som kan gjenkjenne grunnleggende egenskaper (for eksempel kan det oppdage bevegelse foran skjermen, eller lengde, kjønn eller hårfarge osv.) hos personer som ser på skjermen, for å tilpasse det skjermen viser (annonsen) interaktivt til folk som ser på. En interaktiv annonse kan for eksempel vise et par solbriller på en kvinnelig eller mannlig modell avhengig av om det er en kvinne eller en mann som ser på skjermen. Et interaktivt annonseinnhold kan også tilpasses og endres i henhold til bevegelsen til personen foran skjermen. Programvare for «dataseende» kan også fange opp åpenbart engasjement med kampanjene (for eksempel hvor lenge noen så på annonsen eller om de hadde noen tydelige uttrykk).

Hvis Clear Channel eller våre partnere bruker programvare for «dataseende», vil alle personlige data som fanges opp kun bli fanget opp og lagret midlertidig. Programvaren som brukes er underlagt strenge krav til anonymisering, informasjonssikkerhet og nesten umiddelbar minnerensing. Vi bruker programvareleverandører som har vært gjenstand for konsekvensvurderinger for personvern og som har signert vilkår for og samtykker i å overholde gjeldende lover og regler knyttet til personopplysninger og personvern. Clear Channel forsøker ikke å identifisere individer med «dataseende». Vi er ikke interessert i å profilere enkeltpersoner. Vi og våre datapartnere anonymiserer i stedet data og samler all informasjon i store datasett slik at vi kan forstå publikums reaksjoner på kampanjene som publiseres på våre flater, på vegne av våre annonsører.

Dine rettigheter

I henhold til databeskyttelsesforordningen GDPR og annen gjeldende lovgivning har du rettigheter knyttet til personopplysningene dine. Disse rettighetene inkluderer (i henhold til juridiske og forskriftsmessige krav):

Rett til retting av personopplysninger

Hvis du gir oss beskjed om at personopplysningene dine ikke lenger er korrekte, kommer vi til å endre eller oppdatere dem (der det er praktisk og lovlig å gjøre det).

Retten til å slette eller begrense behandlingen av personopplysninger

Du kan be oss om å slette eller begrense behandlingen av personopplysningene dine under visse omstendigheter, for eksempel når vi ikke lenger trenger dem, eller hvis du trekker tilbake samtykket ditt (hvis vi trenger ditt samtykke for behandling). Hvis vi har delt dine personopplysninger med andre, vil vi, hvis mulig, varsle dem om slettingen.

Rett til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til å velge bort direkte markedsføring, eller profilering som vi utfører for direkte markedsføring, når som helst. Hvis du har gitt ditt samtykke til at vi behandler personopplysningene dine under omstendighetene eller formålene beskrevet ovenfor, og du ikke lenger ønsker å få dine personopplysninger behandlet på denne måten, kan du melde deg av e-postutsendelser og annet ved å trykke på en avregistreringsfunksjon eller ved å sende en e-post til marked@clearchannel.no eller mydata@clearchannelint.com.

 

Rett til portabilitet

Du kan be oss om å sende deg oversikt over din personlige informasjon som du har delt med oss eller som vi har observert gjennom aktivitetene dine på våre plattformer i et vanlig og maskinlesbart format for å sende dem til en annen kontroller.

Rett til å innvende

Du kan innvende mot behandlingen av personopplysningene dine under visse omstendigheter (spesielt når vi ikke trenger å behandle dataene for å oppfylle et kontraktsmessig eller annet juridisk krav, eller i tilfeller hvor vi bruker dataene til direkte markedsføring og ikke er avhengig av ditt samtykke).

Rettigheter i forbindelse med automatisert beslutningstaking og profilering

Du har rett til ikke å bli gjenstand for en avgjørelse basert på automatisk behandling eller profilering som gir en juridisk eller lignende vesentlig effekt på deg. Vi utfører kun denne typen beslutninger der beslutningen er nødvendig for inngåelse eller oppfyllelse av en kontrakt; eller godkjent av gjeldende lov; eller basert på ditt uttrykkelige samtykke.

Vi kommer alltid til å informere deg om vi gjør noen slik aktivitet og i det bruker dine personopplysninger.

Rett til innsyn i personopplysninger

Der det er tillatt ifølge lov, kan du ha rett til å kontakte oss for å be om en kopi av personopplysningene vi har om deg. Før vi svarer på forespørselen din, kan vi komme til å be deg om å (i) bekrefte identiteten din og (ii) oppgi tilleggsinformasjon slik at vi bedre kan svare på forespørselen din.

Disse rettighetene kan være begrenset, for eksempel hvis oppfyllelse av forespørselen din vil avsløre personlig informasjon om en annen person, hvor de vil krenke rettighetene til tredjeparter (inkludert våre rettigheter) eller hvis du ber oss om å slette informasjon som vi er juridisk forpliktet til å beholde eller har overbevisende legitime interesser i å beholde. Relevante unntak er inkludert i både GDPR og Data Protection Act 2018. Vi kommer til å informere deg om relevante unntak når vi svarer på en eventuell forespørsel du sender oss.

For å utøve noen av disse rettighetene, eller for å få annen informasjon, for eksempel en kopi av en legitim interesseavveiningstest, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

Hvis du trenger mer informasjon om rettighetene dine eller vår bruk av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på mydata@clearchannelint.com. Hvis du har uløste problemer, har du rett til å klage til en datatilsynsmyndighet der du bor, jobber eller der du tror at et brudd kan ha skjedd.

Barns personopplysninger

Våre plattformer er ikke beregnet på barn under 16 år. Vi kommer ikke til å bevisst samle inn eller behandle barns personopplysninger via våre plattformer.

Tredjeparts varer og tjenester

Vi vil ikke sende deg informasjon relatert til varer og tjenester fra tredjeparter, dvs. fra parter utenfor Clear Channel, med mindre det er spesifikt bedt om det.

Tredjeparts nettsteder

Vi er ikke ansvarlige for lenkene på plattformene våre som fører utenfor Clear Channel sine nettsider, og vi gir heller ikke noen form for støtte for lenkede tredjeparts nettsteder. Disse tredjepartsnettstedene vil bli styrt av ulike bruksvilkår, avhengig av eieren og den ansvarlige for personopplysninger på disse nettstedene (inkludert personvernerklæringer), og du er alene ansvarlig for å se og bruke hver slik nettside i samsvar med sidenes egne gjeldende bruksvilkår. Vi er ikke ansvarlige for hvordan din personlige informasjon håndteres av slike tredjepartsnettsteder, og de dekkes ikke av denne teksten.

Overføring av personopplysninger

Tredjeparter

Vi overfører personopplysningene dine i situasjoner der vi bruker tredjeparts tjenesteleverandører for å hjelpe oss med å behandle personopplysninger for formålene beskrevet i denne teksten. Disse tredjepartene kan inkludere leverandører av kundebehandling og intelligence solution-leverandører, partnere for aggregert dataanalyse, webhotellselskaper og partnere for revisjon og overholdelse.

Overføring av data innen gruppen

Clear Channel Norway AS er en del av gruppen Clear Channel International Limited med registrert adresse 33 Golden Square, London W1F 9JT, Storbritannia. Morselskapet til Clear Channel International er Clear Channel Outdoor, et børsnotert selskap i USA. Fra tid til annen kan det være nødvendig for våre legitime interesser å overføre personopplysninger samlet inn av Clear Channel Norway AS til Clear Channel Group og det amerikanske morselskapet og deres ansvarlige for personopplysninger.

 

Overføring utenfor EU

Ulike land kan ha databeskyttelseslover som er mindre beskyttende enn lovene der du bor. Der dette er tilfellet (som i USA, for eksempel), vil våre overføringer av personopplysninger være underlagt EU-kommisjonens standardavtaler og -klausuler knyttet til overføring av personopplysninger utenfor EU (eller utenfor jurisdiksjoner som EU-kommisjonen anser som tilstrekkelige for datakonfidensialitet). Til hvilke jurisdiksjoner dine personopplysninger overføres kan avhenge av din nasjonalitet og hvor du befinner deg.

 

Salg eller fusjon

Hvis Clear Channel eller selskapets eiendeler selges til eller fusjoneres med en annen enhet utenfor Clear Channel, kan noen av eller all personlig informasjon som er samlet inn av Clear Channel, overføres til kjøperen/den sammenslåtte enheten.

Lagring av personopplysninger

Hvis du har oppgitt eller delt personopplysninger med oss, vil disse bli lagret under hele forholdet ditt med oss, ​​for å oppfylle formålene vi registrerte opplysningene for. Dette inkluderer så lang tid det tar å overholde alle lover, forskrifter, regnskaps- og rapporteringskrav, og for å etablere eller forsvare juridiske krav vi eller våre tredjeparts behandlingsansvarlige vil slette personopplysningene dine på slutten av den aktuelle lagringsperioden.

Når vi avgjør varigheten på lagringsperioden tar vi hensyn til formålet med at vi først innhentet personopplysningene dine, mengden, typen og konteksten til personopplysningene, lokale juridiske krav, risikoen for brudd på rettigheter på individnivå, og hvorvidt formålet med å behandle personopplysninger kan utføres med en alternativ metode.

Om du ønsker ytterligere informasjon om spesifikke lagringsperioder, kan du ta kontakt med oss på mydata@clearchannelint.com.

Personopplysninger samlet inn fra personer som søker jobb i Clear Channel og ikke blir ansatt vil bli slettet. Dersom den jobbsøkende kan være passende for andre roller, vil denne personens personopplysninger bli lagret i ett år etter at søkeren har søkt jobb i selskapet.

Når vi behandler personopplysninger for markedsføringsformål eller med ditt samtykke, behandler vi dataene til du ber oss om å stoppe og for en kort periode deretter (slik at vi kan gjennomføre dine ønsker). Vi registrerer også det faktum at du har bedt oss om ikke å sende deg direkte markedsføring eller behandle informasjonen din, slik at vi kan respektere forespørselen din i fremtiden.

Om vi behandler personopplysninger i forbindelse med inngåelse av en kontrakt eller deltagelse i en konkurranse, beholder vi dataene i seks år fra din siste interaksjon med oss.

Cookies

Hvilke cookies / informasjonskapsler vi og tredjeparter bruker, hvorfor vi bruker dem og hvordan de påvirker deg

En cookie / informasjonskapsel er en liten tekstfil, vanligvis bestående av bokstaver og tall (med en ID-tag), som kan plasseres på datamaskinen eller mobilen din når du bruker eller får tilgang til plattformene våre. Informasjonskapsler lar generelt et nettsted gjenkjenne enheten din og nettleseraktiviteten din hvis du går tilbake til nettstedet, eller hvis du besøker et annet nettsted som gjenkjenner de samme informasjonskapslene.

Ulike informasjonskapsler utfører forskjellige funksjoner. Nødvendige informasjonskapsler hjelper deg med å navigere gjennom sider, å lagre dine foretrukne innstillinger og å gjøre et nettsted enklere å bruke. Disse eksisterer bare så lenge du har nettsiden åpen i nettleseren din. Disse lagres ikke på harddisken din og slettes når du lukker nettleseren.

Andre informasjonskapsler, for eksempel målrettings- og annonserings-informasjonskapsler, identifiserer produkter, varer eller tjenester som du kan være interessert i og bruker for å gi deg tilpasset annonsering. Ytelsescookies hjelper oss med å samle inn samlet informasjon om hvordan folk bruker plattformene våre.

Når du besøker plattformene våre, ber vi om ditt samtykke.

Tabellen nedenfor forklarer hvilke informasjonskapsler vi bruker, formål og varighet:

Cookie / informasjonskapsel: Navn: Formål: Standard varighet:
Cookies allowed exp_cookies_allowed
cookie_notice_accepted
Denne informasjonskapselen er nødvendig og brukes til å huske en brukers valg av informasjonskapsler på nettstedet vårt. Denne informasjonskapselen settes som standard ved ankomst til nettstedet med verdien «y». 1 år
Cookies declined exp_cookies_declined Denne informasjonskapselen er nødvendig, og brukes til å huske en brukers valg av informasjonskapsler på nettstedet vårt. Denne informasjonskapselen settes etter at en besøkende velger å ikke akseptere informasjonskapsler, og erstatter følgende informasjonskapsel: exp_cookies_allowed. 1 år
Content management system exp_last_visit
exp_tracker
exp_last_activity
exp_stashid
Disse informasjonskapslene er førsteparts analytiske informasjonskapsler satt av innholdsstyringssystemet vårt ved ankomst til nettstedet vårt. Noen av disse informasjonskapslene slettes når en bruker lukker nettleseren, andre har en variabel utløpsdato. 1 år:
exp_last_visit
exp_last_activitySesjon:
exp_tracker
exp_stashid
Google Analytics _ga
_gat
_gid
CID
Disse informasjonskapslene er analytiske informasjonskapsler, og brukes til å samle inn informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet vårt. Vi bruker informasjonen til å lage rapporter og for å hjelpe oss med å forbedre nettstedet. Informasjonskapslene samler inn informasjon i anonym form, inkludert antall besøkende på nettstedet, hvor besøkende kom til nettstedet fra og hvilke sider de har besøkt. Klikk her for å lese en oversikt fra Google om deres behandling av personopplysninger. 2 år
1 dag24 timerslutt på sesjonen
Vimeo _utma
_utmb
_utmc
_utmt
_utmzplayer
vimeo_gdpr_optin
vuid
Dette er informasjonskapsler for funksjon og brukes av Vimeo på nettsteder som bruker innebygde Vimeo-videoer. Se  Vimeos cookiepolicy for informasjonskapsler for mer informasjon. Vimeo kan bruke flere informasjonskapsler enn disse (se en liste over informasjonskapsler Vimeo bruker her). _utma –

2 år fra den settes eller oppdateres
_utmb – 30 minutter fra den settes eller oppdateres
_utmt – 10 minutter
_utmz – 6 måneder fra den settes eller oppdateres

_utmc – slutt på sesjonen

ShareThis st_samesite
fpestid
__stid
__stidv
Dette er informasjonskapsler for funksjon og brukes av ShareThis på nettsteder som bruker ShareThis-plugin. Slutt på nettlesersesjonen
ID5-sync Gdpr
CookieConsent
Dette er informasjonskapsler for funksjon og brukes av ID5-informasjonskapsler og andre samtykkebokser på nettstedet. gdpr – 1 dag

CookieConsent – 1 år

Kobling til sosiale medier

På mange av sidene på våre nettsider er det «sosiale knapper». Disse lar deg dele eller bokmerke sider på nettstedet vårt.

Sosiale medier som Twitter, Google, Facebook og Linkedln kan hente informasjon om internettaktiviteten din. Hvis du er logget inn på sosiale medier og deres tjenester, kan selskapene bak de sosiale mediene registrere det hvis du besøker våre plattformer, og de kan registrere de spesifikke sidene du er på, selv om du ikke klikker på knapper for å dele eller lignende. Der dette skjer, kan det være slik at vi (Clear Channel og sosiale medier) kan være felles registreringsansvarlige for dataene som overføres til dem fra nettstedet vårt. Aktørene for sosiale medier vil imidlertid være separatregistreringsansvarlig for all etterfølgende bruk av informasjonen din. Du kan utøve dine rettigheter i forhold til felleskontrollerte data mot enten oss eller sosiale medier-partneren.

For senere bruk, bør du sjekke personopplysnings- og informasjonskapselspolicyene til hver av disse nettstedene, for å se nøyaktig hvordan de bruker informasjonen din og for å finne ut hvordan du velger bort eller sletter slik informasjon.

Videre informasjon

 1. Facebook-cookies
 1. Twitter-cookies
 1. Google-cookies
 1. Linkedln-cookies

Manuell håndtering av informasjonskapsler

Det er flere måter å manuelt administrere informasjonskapsler på datamaskinen/enheten din. Les mer om informasjonskapsler her.

Hvis du har tilgang til Internett fra mer enn én datamaskin/enhet, er det viktig å sikre at hver nettleser er konfigurert for å passe dine informasjonskapselpreferanser.

 

Blokkere informasjonskapsler

Hvis du vil blokkere alle informasjonskapsler til enhver tid, kan du stille inn nettleseren din til å gjøre det. Det er viktig å merke seg at blokkering av informasjonskapsler kan føre til at visse deler av nettstedet vårt ikke fungerer helt, noe som kan påvirke surfeopplevelsen din.

Våre plattformer respekterer et DNT: 1-signal som en gyldig nettleserinnstilling som kommuniserer dine preferanser.

Hvordan ber Clear Channel om samtykke for informasjonskapsler?

Clear Channel overholder gjeldende lovgivning om informasjonskapsler. Der vi trenger ditt samtykke, vil en popup-boks vises når du først går inn på plattformen vår. I boksen får du spørsmål om du godtar vår bruk av informasjonskapsler som ikke er nødvendige. Hvis du ikke godtar informasjonskapsler, vil de bli deaktivert på dine vegne. Du kan også deaktivere informasjonskapsler i etterkant, når som helst, gjennom nettleserinnstillingene. For mer informasjon om informasjonskapsler kan du lese her (nettside på engelsk).

Hvis du velger å deaktivere informasjonskapsler, bør du være oppmerksom på at enkelte deler av plattformene våre kanskje ikke fungerer som de skal. Det er også sannsynlig at plattformbruken din ikke vil bli talt og målt som beskrevet ovenfor, noe som igjen betyr at vi ikke vil kunne ta hensyn til bruken din når vi analyserer data eller når vi prøver å forbedre tjenesten vår basert på den analysen.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å sende inn kommentarer, klager, henvendelser eller hvis du har spørsmål angående denne teksten, rettighetene dine, plattformen, markedsføringen vår og tilbudsmateriell eller produkter og tjenester som vi tilbyr, kan du kontakte oss på mydata@clearchannelint.com eller

The Chief Data Privacy Officer
Privacy Office
Clear Channel International
33 Golden Square
London, W1F 9JT
United Kingdom

Du kan også kontakte Datatilsynet der du bor, jobber eller der du eventuelt tror det har skjedd et brudd mot rettighetene dine. En liste over de europeiske tilsynsmyndighetene finns her.

Om du er i Norge er tilsynsmyndigheten Datatilsynet, som du kan kontakte her: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/.

Om du er i Sverige er tilsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, som du kan kontakte her: https://www.imy.se/en/about-us/contact-us/.

Om du er i Danmark er tilsynsmyndigheten Datatilsynet, som du kan kontakte her: https://www.datatilsynet.dk/kontakt.

Om du er i Storbritannia er tilsynsmyndigheten sannsynligvis UK Information Commissioner’s Office, som du kan kontakte her: https://ico.org.uk/global/contact-us/

Endringer i denne teksten

Denne teksten vil bli gjennomgått fra tid til annen for å sikre at den er i tråd med gjeldende lov. Vi beholder alle gjeldende eierrettigheter til informasjon vi samler inn.

Vi forbeholder oss retten til å endre, modifisere, legge til eller fjerne bestemmelser i denne teksten. Eventuelle endringer i denne teksten vil bli lagt ut her, og vi oppfordrer deg til å lese teksten fra tid til annen. Hvis endringene er betydelige, vil vi varsle deg om endringene.

Gjeldende lov

Denne teksten reguleres og tolkes i samsvar med norsk lov.

Ring oss

22 02 34 00. Eller send en epost til post@clearchannel.no