dsc3179-hdr-edit-scaled.jpg

Samarbeid for hyggelige, mer dynamiske og bærekraftige byer

Clear Channel ønsker å bidra til et bedre samfunn. Vi mener at et godt samfunn er et inkluderende samfunn der alle er akseptert uavhengig av etnisitet, legning eller religion. Vi er tilstede der folk ferdes. Vi vet at våre flater får stor oppmerksomhet, og har en reell påvirkning. Med det følger et stort ansvar. Historien viser at endringer av samfunnsholdninger begynner på gata. Derfor velger vi å inngå partnerskap og initiativer der vi kan bidra til at folk føler seg trygge, involvert og inkludert i byen, ved å gi en mulighet for stemmer som ellers har vanskeligheter med å nå ut med sosialt viktige budskap. Dette gjør vi på områdene inkludering, mangfold, sosial urettferdighet, fattigdom og mennesker i nød.

Inkludering og mangfold

Med store muligheter til å nå ut, har vi også et stort ansvar for å utgjøre en forskjell og gi underrepresenterte grupper en mulighet til å få stemmene sine hørt. Med rettferdighet som en av våre kjerneverdier, er engasjement for skeives rettigheter et viktig element i vårt ønske om en hyggeligere, mer dynamisk og bærekraftig by. Den sosiale utviklingen og fremgangen til skeive har ofte startet med å ta plass i det offentlige rom.

I 2022 er det Skeivt kulturår, som markerer at det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. I den forbindelse har vi inngått samarbeid som vi mener hjelper oss på veien mot et mer åpent samfunn.

Vålerenga fotball

Både Vålerenga Fotball Elite, Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn og Clear Channel har et mål om å bidra til et bedre samfunn. Vi er en naturlig del av byen, og deler mange av de samme verdiene. Sammen gjør vi en aktiv innsats for et varmere og mer inkluderende samfunn, gjennom ulike prosjekter. Clear Channel bidrar med synlighet på våre digitale flater i og rundt Oslo. I løpet av våren 2022 var budskapet knyttet til å få flere ut i jobb gjennom Vålerengas initiativ Jobbsjansen, og høsten 2022 er budskapet relatert til arbeidet mot hverdagsrasisme.

Les mer om samarbeidet her.

Vålerenga Jobbsjansen

Henie Onstad Kunstsenter

Henie Onstad Kunstsenter arrangerte i februar 2022 utstillingen «Hvert øyeblikk teller», som et bidrag til markeringen av Skeivt kulturår. For å skape oppmerksomhet samarbeidet vi med kunstnerduoen Elmgreen & Dragset som laget et kunstverk som fikk stor synlighet på Clear Channels digitale flater i Norge i to uker.

Les mer om samarbeidet her.

E&D_ClearChannel_PlayBillboard_Trondheim Henie Onstad

Oslo Pride

Clear Channel samarbeider med Oslo Pride, med mål om å spre arrangementets budskap til tusenvis av mennesker rundt om i Norge. Mangfoldsarbeid er en del av vår kultur hver dag, hele året.

I samarbeid med Oslo Pride sprer vi budskapet om folks likeverd gjennom vår digitale plattform. Dette gjør vi gjennom kampanjer vi har utviklet sammen, som tar for seg holdninger, bidrar til økt kunnskap og opplyser om planene for selve arrangementet.

Les mer om tanken bak samarbeidet her, og om Oslo Pride her.

Clear Channel Skandinavias engasjement for Pride går også utenfor Norges grenser. Sommeren 2021 samarbeidet Clear Channel med WorldPride i København og Stockholm Pride. Trykk på playikonet i bildet, så får du se hvordan det så ut i Stockholm i 2021. I flere år har vi hatt et samarbeid med Stockholm Pride. Clear Channel er også engasjert i Pride i Frankrike, Spania, Belgia, Irland, Storbritannia, Nederland og Italia.

Sosial urettferdighet, fattigdom og mennesker i nød

The Global Disibility Summit (GDS) er et internasjonalt toppmøte opprettet i 2017 som følge av samtaler mellom flere regjeringer og International Disability Alliance (IDA). GDS har som mål å forene den globale innsatsen for å håndtere inkludering av funksjonshemminger i verdens fattigste land. Regjeringen i Norge var vertskap for GDS i februar 2022, sammen med regjeringen i Ghana og IDA. Møtet mobiliserte arbeidet med gjennomføringen av FNs konvensjon for rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Oslo-toppmøtet hadde visjon om å fremme likestilling, med mål om å:

  • Øke global oppmerksomhet og fokus på inkluderende bærekraftig utvikling, basert på det første GDS.
  • Vise frem fremgang og god praksis.
  • Mobilisere målrettede og konkrete forpliktelser om funksjonshemmingsinkludering og inkluderende utvikling.
  • Styrke kapasiteten til organisasjoner som jobber for personer med funksjonsnedsettelser i det globale sør og deres engasjement med myndigheter.

I Clear Channel er vi stolte av at vi kunne gi The Global Disibility Summit 2022 synlighet på våre flater, noe som bidro til å få ut budskapet og øke oppmerksomhet og kjennskap til GDS og arbeidet deres for et bedre samfunn.

Les mer om GDS her.

premium-28.jpg

Clear Channel hjelper små, lokale bedriftseiere

I løpet av pandemien møtte mange småbedrifter store utfordringer i form av avbestillinger, færre kunder og som følge av det en redusert omsetning – noe som skapte et stort engasjement blant faste kunder som ønsket å bidra. For å bidra til mangfold i bylivet åpnet Clear Channel opp plattformen og gjorde det mulig å løfte lokale perler i noen av Skandinavias største byer. Dette gjorde vi som et ledd i å bidra til hyggeligere bykjerner, og for å hjelpe lokale bedrifter i deres kamp for å overleve under pandemien. I Norge fikk tiltaket navnet Lokale Oslo.

Les mer om lanseringen av Lokale Osloengasjementet rundt initiativet og sommerversjonen av initiativet.

lokale-oslo-majorstua.jpg

Ring oss

22 02 34 00. Eller send en epost til post@clearchannel.no