dsc3179-hdr-edit-scaled.jpg

Samarbeid for hyggelige, mer dynamiske og bærekraftige byer

Vi er stolte av å kunne tilby Skandinavias største plattform for merkevarer som ønsker å nå ut og engasjere folk på steder der de bor, beveger seg og reiser. Dette innebærer store muligheter. Men også et stort ansvar. Vi har derfor et tydelig mål om at vår tilstedeværelse skal bidra til hyggeligere, mer dynamiske og mer bærekraftige byer og flyplasser.

Inkludering og mangfold

Siden 2021 har Clear Channel vært tilknyttet UN Global Compact, som er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. Det forplikter oss til å følge viktige prinsipper innen menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og anti-korrupsjon.

Clear Channel ønsker å bidra til et bedre samfunn. Vi mener at et godt samfunn er et inkluderende samfunn der alle er akseptert uavhengig av etnisitet, legning eller religion. Vi er overbeviste om at inkludering og mangfold er to avgjørende faktorer for hyggelige og bærekraftige samfunn. Historien viser at endringer av samfunnsholdninger begynner i det offentlige rom. Derfor velger vi å inngå partnerskap og delta i initiativ der vi kan bidra til at folk føler seg trygge, involvert og inkludert i byen, ved å la stemmer som ellers har vanskeligheter med å nå ut med sosialt viktige budskap synes stort på vår plattform.

Dette gjør vi innen områdene inkludering, mangfold, sosial urettferdighet, fattigdom og mennesker i nød.

Partnerskap

Oslo Pride

Clear Channel er stolt hovedpartner med Oslo Pride, og har som mål om å spre arrangementets budskap til tusenvis av mennesker rundt om i Norge. De siste årene har vi sammen med Oslo Pride løftet frem deres viktige samfunnsbudskap på alle våre reklameflater i Norge.

Vi ønsker å være en del av et samfunn der alle er akseptert og velkommen som de er. Derfor støtter vi Oslo Pride sitt arbeid som er forkjempere for et inkluderende samfunn der vi kan være som vi er og elske den vi vil. Mangfoldsarbeid er en del av Clear Channels kultur hver dag, hele året. I samarbeid med Oslo Pride viser vi frem kampanjer som tar for seg holdninger, bidrar til økt kunnskap, og opplyser om  selve arrangementet.

Les mer om tanken bak samarbeidet her, og om Oslo Pride her.

Clear Channel Skandinavias engasjement for Pride går også utenfor Norges grenser. Vi har i flere år bidratt ved Pride i København, Stockholm Pride og West Pride. Clear Channel er også engasjert i Pride i Frankrike, Spania, Belgia, Irland, Storbritannia, Nederland og Italia.

Norges fotballforbund, Toppfotball Kvinner, Vålerenga og Røa

I forbindelse med kvinnedagen, 8. mars i 2024, ble det lansert en likestillingskampanje som ble vist på skjermer over hele Norge. Kampanjen var et resultat av samarbeid mellom Norges Fotballforbund, Røa, Vålerenga, Toppfotball Kvinner og Clear Channel. Ved å slå kreftene sammen, håper de å rette oppmerksomheten mot skjevhetene i norsk fotball, men samtidig løfte frem den positive utviklingen som norsk kvinnefotball er i.

Fotball er verdens, og Norges, største idrett. 110 000 jenter spiller fotball i Norge og utgjør en tredjedel av landets fotballspillere. Både gutter og jenter drømmer om å bli profesjonelle fotballspillere, men veien dit er ikke nødvendigvis lik.

Clear Channel ønsker å bidra til et bedre samfunn, og for oss er et godt samfunn et inkluderende samfunn der vi alle har like rettigheter og like muligheter. Vi har heldigvis kommet langt i Norge, men det er fortsatt en vei igjen å gå. Dette var hovedbudskapet i likestillingskampanjen. Les mer om kampanjen her.

like-muligheter-1920x1080-1.png

Vålerenga fotball

Både Vålerenga Fotball Elite, Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn og Clear Channel har et mål om å bidra til et bedre samfunn. Vi er en naturlig del av byen, og deler mange av de samme verdiene. Sammen gjør vi en aktiv innsats for et varmere og mer inkluderende samfunn, gjennom ulike prosjekter. Clear Channel bidrar med synlighet på våre digitale flater i og rundt Oslo. I løpet av våren 2022 var budskapet knyttet til å få flere ut i jobb gjennom Vålerengas initiativ Jobbsjansen, og høsten 2022 var budskapet relatert til arbeidet mot hverdagsrasisme. Høsten 2023 var budskapet også relatert til rasisme, med kampanjen «Gi rasisme rødt kort«.

Les mer om samarbeidet her.

valrenga-mot-rasisme-play-storo-1.png

Nobels Fredssenter

I samarbeid med Nobels Fredssenter, Yoko Onos studio og Clear Channel, lyste vi opp novembermørket i 2023 med budskapet, PEACE IS POWER. Kampanjen hadde som hensikt å bidra til å lyse opp de mørke dagene, i en tid med mye krig og lidelse.

Yoko Ono og John Lennon startet sine kampanjer for fred allerede i 1969 med sine ikoniske «WAR IS OVER! If you want it»-plakater. Siden har Yoko Ono fortsatt med offentlige kampanjer for fred.

Nobels Fredssenter hadde et ønske om at den aktuelle kampanjen får publikum til å våkne i morgenrushet og gir dem lyst til å engasjere seg. Samtidig er vi i Clear Channel opptatt av å bruke plattformen vår til å bidra positivt til menneskene som bor og beveger seg i miljøene vi er en del av.

bilde1.png

Henie Onstad Kunstsenter

Henie Onstad Kunstsenter arrangerte i februar 2022 utstillingen «Hvert øyeblikk teller», som et bidrag til markeringen av Skeivt kulturår. For å skape oppmerksomhet samarbeidet vi med kunstnerduoen Elmgreen & Dragset som laget et kunstverk som fikk stor synlighet på Clear Channels digitale flater i Norge i to uker.

Les mer om samarbeidet her.

E&D_ClearChannel_PlayBillboard_Trondheim Henie Onstad

Sosial urettferdighet, fattigdom og mennesker i nød

The Global Disibility Summit (GDS) er et internasjonalt toppmøte opprettet i 2017 som følge av samtaler mellom flere regjeringer og International Disability Alliance (IDA). GDS har som mål å forene den globale innsatsen for å håndtere inkludering av funksjonshemminger i verdens fattigste land. Regjeringen i Norge var vertskap for GDS i februar 2022, sammen med regjeringen i Ghana og IDA. Møtet mobiliserte arbeidet med gjennomføringen av FNs konvensjon for rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Oslo-toppmøtet hadde visjon om å fremme likestilling, med mål om å:

  • Øke global oppmerksomhet og fokus på inkluderende bærekraftig utvikling, basert på det første GDS.
  • Vise frem fremgang og god praksis.
  • Mobilisere målrettede og konkrete forpliktelser om funksjonshemmingsinkludering og inkluderende utvikling.
  • Styrke kapasiteten til organisasjoner som jobber for personer med funksjonsnedsettelser i det globale sør og deres engasjement med myndigheter.

I Clear Channel er vi stolte av at vi kunne gi The Global Disibility Summit 2022 synlighet på våre flater, noe som bidro til å få ut budskapet og øke oppmerksomhet og kjennskap til GDS og arbeidet deres for et bedre samfunn. Les mer om GDS her.

premium-28.jpg

Innsatser til fordel for Ukraina

Krigen i Ukraina påvirker og påvirker mennesker over hele verden, og for Clear Channel er det viktig å vise vår posisjon og støtte det viktige innsamlingsarbeidet til veldedige organisasjoner. Vi har derfor valgt å donere plass til Flyktningehjelpen, i tillegg til Redd Barna i Danmark og UNHCR, Unicef, Rädda Barnen og Röda Korset i Sverige. Les mer her.

no-play-play-adshel-a-2022-03-03-e1646313165898.png

Clear Channel hjelper små, lokale bedriftseiere

I løpet av pandemien møtte mange småbedrifter store utfordringer i form av avbestillinger, færre kunder og som følge av det en redusert omsetning – noe som skapte et stort engasjement blant faste kunder som ønsket å bidra. For å bidra til mangfold i bylivet åpnet Clear Channel opp plattformen og gjorde det mulig å løfte lokale perler i noen av Skandinavias største byer. Dette gjorde vi som et ledd i å bidra til hyggeligere bykjerner, og for å hjelpe lokale bedrifter i deres kamp for å overleve under pandemien. I Norge fikk tiltaket navnet Lokale Oslo.

Les mer om lanseringen av Lokale Osloengasjementet rundt initiativet og sommerversjonen av initiativet.

lokale-oslo-majorstua.jpg

Ring oss

22 02 34 00. Eller send en epost til post@clearchannel.no