Trondheim premium blomster

Slik skaper vi fremtidens medier

Clear Channel er en del av Clear Channel Outdoor Holdings, en av verdens største aktører innen utendørsreklame. Vi deler en tydelig visjon med kolleger i 26 land; Creating the future of media. Visjonen veileder oss i det daglige arbeidet og peker ut rett retning for fremtiden. Vi mener at fremtidens medier bør være like attraktive for annonsører som de er bærekraftige for samfunnet, og vi jobber derfor aktivt for å redusere miljøpåvirkningen vår og bidra til byene og menneskene som bor der.

Et bærekraftig og miljømessig ansvar

Vi opererer med en bevissthet om at virksomheten vår har både positiv og negativ innvirkning på miljøet på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Som etablert medie- og infrastrukturpartner for samfunnet og annonsører, tar vi ansvar for å bidra til å beskytte miljøet og minimere forurensning, uansett hvor i verden vi opererer.

Vårt arbeid er basert på våre retningslinjer for miljømessig bærekraft og etiske retningslinjer, og i organisasjonen er våre roller og ansvarsområder tydelige.

Arbeidet med å redusere vår innvirkning

Clear Channel jobber kontinuerlig for å redusere alle former for miljøpåvirkning og ressursforbruk knyttet til våre produkter og tjenester. Vi har identifisert at områdene der vi har størst miljøpåvirkning er transport og forbruk av elektrisitet.

For å redusere belastningen på miljøet har vi sørget for at alle våre egne strømkontrakter er knyttet til grønn elektrisitet, og vi har innført en miljøvennlig reise- og bilpolitikk. I 2021 spesifiserte vi våre miljøkrav i alle nye leverandøravtaler.

Fremover jobber vi for at også alle våre partneres strømkontrakter skal forholde seg til grønn elektrisitet, og for at våre leverandører i alle geografiske områder der det er praktisk mulig skal bruke miljøvennlige kjøretøy.

Vi jobber kontinuerlig med flere tiltak for å redusere vår innvirkning på miljøet:

 • All elektrisiteten vi kjøper er 100% fornybar.
 • Materialer som kan repareres, gjenbrukes eller resirkuleres prioriteres fremfor materialer som må deponeres.
 • Vi minimerer miljøpåvirkningen gjennom forebyggende tiltak for å forhindre forurensning.
 • Vi vasker alt vår inventar med ultra-rent vann.
 • Alle våre strømkontrakter innehar fornybar elektrisitet.
 • Papiret til plakatene våre er Nordic Swan Ecolabelled og produsert på Grycksbo Paper Mill, som har null fossile klimagassutslipp i produksjonen. I tillegg kjøper vi fra 07 Media som blant annet innehar FSC-sertifikat og er merket med Rainforest Alliance og Svanemerket.
 • Vi resirkulerer alle plakater på gjenvinningsstasjoner. Alle entreprenører kartlegges og følges opp.
 • Vi setter og følger kontinuerlig opp våre miljømål.
 • Vi informerer ansatte om selskapets miljøarbeid.
 • Vi overholder gjeldende lover, forskrifter og andre krav for internkontroll.
 • Vi gjennomfører interne revisjoner hvert år, og eksterne hvert tredje år, på vårt kvalitets- og miljøarbeid.
 • Vi følger opp kvalitets- og miljøarbeid med våre entreprenører.

Foto: Steven Kamenar

skog.jpg

Våre forpliktelser

 • Siden 2021 har Clear Channel vært tilknyttet UN Global Compact, som er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. Det forplikter oss til å følge viktige prinsipper innen menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og anti-korrupsjon.
 • Clear Channel forplikter seg til å oppnå netto null klimagassutslipp fra virksomheten (scope 1 og 2) innen 2030, og for scope 3 per 2045. Vi bruker Greenhouse Gas Protocol som underlag for å beregne utslippene våre.
 • Clear Channel Norge har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2005,
 • Clear Channel Norge oppfyller Felles kriterier og bransjekriterier for leietakere.

Rapporter og policyer

Clear Channel ESG Report 2023 Bærekraftsrapport

Clear Channel Norway - Environmental Sustainability Policy Environmental Sustainability Policy

Clear Channel Norway - Quality Policy Quality Policy

Clear Channel Human Rights Policy Human Rights Policy

Clear Channel Ethical Supply Chain Statement Ethical Supply Chain Statement

Rapport - aktivitetsplikt i medhold av Likestillings- og diskrimineringsloven Likestillings- og diskrimineringsrapport 2022

Store muligheter til å nå ut. Stort ansvar for å utgjøre en forskjell

Vi er stolte av å kunne tilby Skandinavias største plattform for merkevarer som ønsker å nå ut og engasjere folk på steder der de bor, beveger seg og reiser. Dette innebærer store muligheter. Men også et stort ansvar. Vi har derfor et tydelig mål om at vår tilstedeværelse skal bidra til hyggeligere, mer dynamiske og mer bærekraftige byer og flyplasser.

Vi investerer kontinuerlig i infrastruktur og prosjekter for å finne nye og interessante måter å fortsette å gjøre utendørs annonsering til en plattform som gir tilbake  til samfunnet.

Et omfattende byengasjement er en integrert del av det vi jobber med, og hvert annonsekjøp bidrar blant annet til skatteinntekter i landet, at nye leskur bygges og vedlikeholdes, at veldedige organisasjoner får sjanse til å vises stort over hele landet og at kollektivtrafikken kan forbedres og månedskort rabatteres.

Utendørsreklame muliggjør bysykler

Clear Channel tilbyr reklamefinansierte bysykkelsystem i flere byer i Norge. Alle sykler og stativer samt all drift finansieres av selskapet. De største og mest moderne systemene er i Oslo og i Trondheim. Fornyet tillit til Clear Channel og våre driftspartnere viser at vi leverer en tidsriktig og god tjeneste. Bysykkelavtalene er en viktig del av byenes satsing på miljø, og bidrar til arbeidet for å skape bærekraftige og dynamiske sentrum.

clear-channel-bysykler-scaled.jpg

Bygget 700 nye stoppestedsøyler, lehus og busskur de siste tre årene

Fra 2019 til 2022 bygget Clear Channel 200 lehus og 200 stoppestedssøyler i Oslo.  Lehusene er moderne med sanntidsreisedata og mulighet for å lade mobiltelefon. Disse kommer i tillegg til de 300 lehusene i Oslo som selskapet har driftet i mange år. I 2018 startet Clear Channel byggingen av 200 nye, moderne busskur i Trondheim, og 140 metrobusskur for Statens Vegvesen. I Trondheim er 330 busskur skiftet ut med nye, som er opptil 70 prosent mer energieffektive. Utvalgte holdeplasser har 100 prosent fornybar energi fra eget solpanel. Busskurene er produsert av et ekstremt holdbart materiale, som reduserer vårt miljøavtrykk når det gjelder drift i hele busskurets levetid. I Tromsø benytter Clear Channel et norsk design med klimavennlige trematerialer ved oppgradering og utskifting av opptil 300 leskur og holdeplasser de neste ti årene.

Trondheim Studentersamfundet leskur

Clear Channel støtter små, lokale bedrifter

I løpet av pandemien har mange småbedrifter møtt store utfordringer i form av avbestillinger, færre kunder og som følge av det en redusert omsetning – noe som skaper et stort engasjement blant faste kunder som ønsker å bidra.

For å støtte små bedrifter åpnet Clear Channel opp plattformen og gjorde det mulig å løfte lokale perler i noen av Skandinavias største byer. Dette gjorde vi som et ledd i å bidra til mangfold i bybildene, og for å hjelpe lokale bedrifter i deres kamp for å overleve under pandemien. I Norge fikk tiltaket navnet Lokale Oslo.

Les mer om lanseringen av Lokale Oslo, engasjementet rundt initiativet og sommerversjonen av initiativet.

lokale-oslo.png

Platform for Good

Vi er overbevist om at inkludering og mangfold er avgjørende spørsmål for hyggeligere, mer dynamiske og mer bærekraftige byer og flyplasser. Vi velger å inngå partnerskap og initiativ der vi kan bidra til at folk føler seg trygge, involverte og inkluderte i samfunnet og lar sosialt viktige budskap vises på vår plattformen.​

Du finner en kort presentasjon av noen av våre samarbeid her.

vif-la-fotball-vaere-fotball.jpg

Ring oss

22 02 34 00. Eller send en epost til post@clearchannel.no