norge-krisesentersekretariatet-v41-2020-digital-adshel-1-1920-1.jpg
Aktuelt / Nyheter, Samfunnsansvar

Slik gikk det med vinneren av Lokale helter 2020

2020-11-04
I januar vant Krisesentersekretariatets vold- og overgrepslinje utendørsreklame til en verdi av to millioner kroner. Å treffe målgruppen utenfor hjemmet kan ha reddet liv.  

Hvert år deler Clear Channel ut gratis reklameplass gjennom et helt år under fanen «Lokale helter», der en veldedig organisasjon får sjansen til å dele sitt budskap i det offentlige rom.

I årets konkurranse var det ett bidrag som stakk seg spesielt ut – kampanjen for Krisesentersekretariatets vold- og overgrepslinje, VO-linjen, som utsatte og pårørende kan ringe anonymt for å få hjelp. 

Kampanjen, som ble utarbeidet sammen med det kreative byrået Hyperredink, traff juryen med en gjennomtenkt løsning for å utnytte Clear Channels digitale flater for tids- og stedsbestemt innhold.    

Den viktige anonymiteten 

Én av ti norske kvinner har blitt utsatt for alvorlig vold i hjemmet, og hver fjerde kvinne har opplevd vold av ulik art. Vold i nære relasjoner kan ramme hvem som helst – på tvers av samfunnslag, sosial bakgrunn og yrke. 

Med sin hjelpelinje, som ble opprettet i 2019, ønsker Krisesentersekretariatet å nå ut til de voldsutsatte der de er, forteller Julie Haatuft, prosjektleder for VO-linjen.  

– På vei til jobb, til barnehage, til skole, til frisør eller på vei tilbake til hjemmet sitt, hvor de opplever vold. Ved å være synlig i offentligheten har vi mulighet til å nå ut til de voldsutsatte på et tidspunkt der de kanskje har tid til å ringe til oss. 

I tillegg tilbyr utendørsreklame en anonymitet som oppsøking på internett ikke gjør, sier Haatuft. 

Det er viktig at vår synlighet ikke setter de voldsutsatte i fare. Derfor er vi takknemlige for en utendørsreklame som ikke legger igjen spor i form av algoritmer eller logg hos den voldsutsatte.

Julie Haatuft, prosjektleder for VO-linjen.  

Borte best 

Kampanjen er utformet som enkle, små animasjoner der hverdagslige ting vi sier, endrer seg subtilt og blir snudd fullstendig på hodet. 

Munnhellet «borte bra, men hjemme best» blir for eksempel «hjemme bra, men borte best», mens «nå skal det bli godt å komme hjem» – en tanke mange av oss kan kjenne på i rushet etter jobb – ender opp som «nå skal det ikke bli godt å komme hjem». Enkle, men effektive budskap tilpasset tid, sted og situasjon.   

– Siden vi er avhengige av å nå målgruppen på tomannshånd, og de mesteparten av tiden er sammen med den som mishandler dem, må vi finne dem når de er alene, på farten, for eksempel fra eller til jobb eller på kjøpesenteret. 

Det forteller kreatørteamet som sto bak kampanjen, Martine Skjekkeland og Kristin Selfors i Hyperredink. Duoen peker på en annen utfordring ved å treffe akkurat denne målgruppen. 

Dette er mennesker som ikke nødvendigvis identifiserer seg med målgruppen de er en del av, og kommunikasjonen må løses deretter. Typisk voldsofferkommunikasjon vil ofte ikke nå gjennom – det «gjelder ikke dem». Det gjør det ekstra krevende for oss å vite hvem de er. 

Skjekkeland og Selfors tror grunnen til at Hyperredink og VO-linjen trakk det lengste strået i «Lokale helter»-konkurransen er sammensatt.

– En kombinasjon av mangelen på informasjon og synlighet rundt tematikken, enkelheten i budskapene og den smarte plasseringen, som er både tids- og stedsbestemt.

Martine Skjekkeland og Kristin Selfors, kreatørteamet i Hyperredink

Behovet har økt

Det viktigste målet med kampanjen for VO-linjen har vært å spre informasjon om at det finnes et hjelpeapparat, og dermed nå ut til flere. Å senke terskelen, slik at flere voldsutsatte og pårørende tør å ta det første skrittet og ringe. 

Det har «Lokale helter»-kampanjen bidratt til, sier Julie Haatuft. 

– Vi ser at vold- og overgrepslinjen er godt etablert i offentligheten. Det er kjempeviktig for oss! En hjelpelinje som VO-linjen er avhengig av kontinuerlig markedsføring for å kunne eksistere og dermed være tilstede for de som trenger det.

Prosjektlederen mener koronasituasjonen har gjort kampanjen enda viktigere.   

– Vi tror helt klart behovet for en slik kampanje bare har økt under koronakrisen. Vi vet at vold i nære relasjoner og vold mot kvinner øker, både under og etter kriser. Voldsutsatte tilbringer mer tid hjemme sammen med voldsutøver. Det har derfor vært et enda større behov for å synliggjøre vold- og overgrepslinjen – og vise at det er hjelp å få. 

.

For mer informasjon, kontakt:

Mer om konkurransereglene og søknadsskjema finner du her.

Ring oss

22 02 34 00. Eller send en epost til post@clearchannel.no