viaplay.jpg
Aktuelt / Innsikt

BARNEFAMILIER AGERER I HØY GRAD PÅ UTENDØRSREKLAME OG TILTREKKES SÆRLIG AV DYNAMISKE BUDSKAP

Voksne med barn som bor hjemme har høyere oppmerksomhet og agerer mer på utendørsreklame enn gjennomsnittet. Den som vil være relevant for målgruppen kan med fordel anvende seg av dynamiske budskap som kobles til en geografisk lokasjon, aktuelle hendelser eller sesongtilpassede arrangementer.

Målgruppen Familier er én av seks målgrupper i studiet Out-of-home Consumer Survey utført i Sverige, og i den inngår personer som har ett eller flere barn mellom 0-18 år. Majoriteten (83%) lever i et forhold og halvparten av respondentene er mellom 30-44 år. En tydelig rød tråd i undersøkelsen er at familien tar opp en stor del av deres faktiske tid, men også deres tanker. 52% svarer at de tenker på familien når de reiser til jobben, 54% tenker på familien på vei hjem fra jobben og «å omgås med familien» er den største fritidsaktiviteten (48%).

2 av 3 agerer på utendørsreklame

Målgruppen Familier har både høy oppmerksomhet og agerer i høy utstrekning på utendørsreklame. To av tre svarte at de har agert etter å ha sett utendørsreklame eksempelvis gjennom å søke etter informasjon online, gjøre sammenligninger på pris eller ved å prate med venner/ familie. Én av fire mener at de er mer tilbøyelige til å kjøpe et varemerke som de har sett i en utendørsreklame.

Relevans er viktig

Noe som skiller seg ut i undersøkelsen er den høye interessen for relevante budskap og dynamiske kampanjer. Spesielt positive er de til budskap med kobling til:

  • Lokasjon (78%)
  • Aktuelle hendelser (76%)
  • Live sportseventer (65%)
  • Sesongtilpassede eventer (67%)

Barna påvirker familiens innkjøp

53% av respondentene svarer at barna påvirker innkjøpene som gjøres i familien. Leker, møbler og sportsutstyr topper listen over ting som respondentene søker på, tett etterfulgt av forsikring og lån. En av fire svarer også at de har søkt online mens de har vært i en butikk.

Om OCS undersøkelsen

Hvordan oppfører man seg, kjenner og tenker man når man ferdes i utendørsmiljøet og hvordan agerer man på utendørsreklame? Dette tar rapporten Out-of-home Consumer survey for seg. Den ble gjennomført I august 2019 og er basert på svar fra 2 500 respondenter i Sverige i alderen 18 til 75 år. Undersøkelsen ble gjort i samarbeid med Dentsu Aegis.  

Ring oss

22 02 34 00. Eller send en epost til post@clearchannel.no