Specifications

Create Engage – retningslinjer for markedsplass på kjøpesentre

Aktører som leier markedsplass av Clear Channel, må forholde seg til følgende retningslinjer:

 • Aktøren skal alltid ta kontakt med kundeservice før de monterer standen. Der skal det gjennomgås hva som aksepteres og ikke.
 • Leietakere av markedsplass er en leietaker i senteret på lik linje med andre leietakere med etablerte salgslokaler, og må forholde seg til de samme reglene som alle leietakere.
 • Markedsplassen(e) er ca. 6 kvm, men egne bestemmelser gjelder for hver enkel plassering.
 • Selgerne på standen skal holde seg innenfor definert standområde og har ikke rett til å bevege seg utenfor dette området for å fremme salg overfor kunder.
 • Markedsplassen skal stemme overens med markedsplassen som har blitt godkjent.
 • Maks høyde på reklameholder(e) er 2,5 m. Det tas forbehold om noe tilpasning, slik at markedsplassen ikke er til hinder for overvåkningskameraer eller skjermer for annen annonsering/utstilling.
 • Montering/nedmontering av standen skal, dersom det er mulig, skje før og etter senterets åpningstider.
 • Markedsplassbevis skal til enhver tid bæres av ansvarlig for markedsplassen.
 • Markedsplassen skal alltid være bemannet i senterets åpningstid. (Om det er lunsj eller toalettbesøk må noen være på stand – Vekter er en mulighet)
 • Det er anledning til å stille ut produkter/ gjenstander knyttet til formålet for kampanjen.
 • Ikke benytt musikk eller andre former for budskap som virker sjenerende eller som forstyrrer publikums mulighet for å oppfatte informasjon fra senterets høyttalersystem.
 • Maks antall personer på standen er 4 stk. Ved salg, herunder abonnementsalg, er maks antall personer på standen 2 stk. (Innsamling til veldedige formål er ikke mulig) Om det er salg av abonnement må kunden godkjennes og de må ha lønn som fastlønn.
 • Om lønnen er provisjon må kunden godkjennes først.
 • Markedsplassen skal til enhver tid holdes ryddig og oversiktlig. Personlige eiendeler skal ikke være synlig.
 • Aktivitet som innebærer salg, er det nødvendig at aktøren stiler med betalingsterminal.
 • Søppel og annen emballasje (herunder brosjyremateriell, flyers osv.) må fjernes fra standen og evt. Området rundt, umiddelbart.
 • Markedsplassen og dens bemanning skal til enhver tid tilfredsstille de lokale og nasjonale reglene og retningslinjene for smittebegrensende tiltak.

Retningslinjer for personell på markedsplassen:

 • Mislighold av punktene i denne bestemmelsen vil føre til en advarsel. Ved tre advarsler gitt totalt til aktør på ett år, vil aktøren vurderes bortvist fra markedsplassen og miste mulighet til å leie markedsplasser av Clear Channel på ubestemt tid. (12 måneder)
 • Selgerne på standen skal holde seg innenfor definert standområde og har ikke rett til å bevege seg utenfor dette området for å fremme salg overfor senterets kunder.
 • Personene på standplass skal opptre høflig og respektfullt mot kundene.
 • De skal informere klart og tydelig hvorfor man henvender seg til kunden.
 • De skal ikke, under noen omstendighet heve stemmen, slenge «ufine» ord/kommentarer eller krangle med kundene. Personene skal oppføre seg ydmykt i møte med kundene.
 • Berøring av kunder er ikke tillatt uten kundens tillatelse.
 • Markedsføringsloven og avtaleloven skal overholdes.
 • Ikke utgi uriktige, villedende eller mangelfulle opplysninger om produktene.
 • Ikke kritiser konkurrenter eller konkurrentenes produkter.

Upload files to ClearChannel here: http//clearchannel.no/last-opp-filer/

Ring oss

22 02 34 00. Eller send en epost til post@clearchannel.no