Specifications

Create Engage – Retningslinjer for markedsplass på T-banestasjoner

Retningslinjer for bruk av markedsplass disponert av Clear Channel på Oslos T-banestasjoner. Aktører som leier markedsplass av Clear Channel, må forholde seg til følgende retningslinjer:

 • Markedsplassen(e) er ca. 5kvm, men egne bestemmelser gjelder for hver enkelt markedsplass.
 • Kontakt ansvarlig ved markedsplass om dette er uklart.
 • Selgerne på standen skal holde seg innenfor definert standområde og har ikke rett til å bevege seg utenfor dette området for å fremme salg.
 • Markedsplassen som blir montert skal stemme overens med markedsplassen som har blitt godkjent, herunder aktivitet, materiell og montasjen/materiale.
 • Max 2,5 m høy reklameholder(e) Det tas forbehold om noe justering for tilpasning slik at markedsplassen ikke er til hinder for overvåkningskameraer, eller skjermer for annen annonsering, rømningsveier og publikumsområder
 • Ønske om bruk av elektrisitet må avklares ved kontraktinngåelse med Clear Channels markedsplasskoordinator.
 • Det er strengt forbudt med bruk av ild. Herunder stearinlys, t-lys, sigaretter, fyrstikker, lighter.
 • Markedsplassbevis skal til en hver tid bæres av ansvarlig for markedsplassen, dette vil bli tilsendt ved signert leieavtale.
 • Markedsplassen skal alltid være bemannet når montasjen eller annet materiell er på markedsplassen
 • Det er anledning til å stille ut produkter/ gjenstander knyttet til formålet for kampanjen
 • Ikke benytte musikk eller andre former for budskap som virker sjenerende eller som forstyrrer publikums mulighet for å oppfatte informasjon fra høyttalersystemet.
 • Max antall personer på standen er 4 stk. Ved salg, herunder abonnementssalg er max antall personer på standen 2 stk.
 • Markedsplassen skal til enhver tid holdes ryddig, og oversiktelig. Personlige eiendeler skal ikke være synlig.
 • Ved søppel og annen emballasje (herunder ved sampling av produkter, flyers utdeling, brosjyremateriell og lignende som genererer avfall) er aktøren pliktig til å medbringe egen søppelsekk, for å ivareta søppelhåndteringen. Når aktør forlater markedsplassen etter endt aktivitet, må søppelsekk(er) tas med. Søppelbøtter på stasjonen skal ikke benyttes. Dette er primært forebyggende mot brann på stasjonen.

Upload files to ClearChannel here: http//clearchannel.no/last-opp-filer/

Ring oss

22 02 34 00. Eller send en epost til post@clearchannel.no