bilde-til-artikkel-2.jpg
Showcase

SÅ VIKTIG ER UTENDØRSREKLAME FOR KAMPANJEN DIN

Som følge av kraftig befolkningsvekst og en medieverden i stadig utvikling hvor flere og flere medier sliter med å trenge gjennom støyen, har utendørsmediet noen klare suksessfaktorer som har påvirket fremgangen den siste tiden. I denne artikkelen kan du lese om fem av disse suksessfaktorene.

Utendørsreklame er det massemediet som har hatt størst vekst det siste året.

1. Utendørsreklame, en naturlig del av bybildet
Utendørsreklame er tilstede der konsumentene beveger seg i hverdagen. Dette innebærer at alle direkte eller indirekte blir eksponert for utendørsreklame, da det ikke finnes noen adblocks eller below-the-fold-reklame.

I tillegg garanterer vi for at din reklame når frem til de du vil. Du kan være trygg på at ditt varemerke ikke ender opp i en sammenheng der du ikke ønsker å være, som eksempelvis kan være utfordringen med programmatisk.

2. Utendørsreklame trenger seg ikke på
Du som annonsør velger ditt budskap som igjen publiseres til allmenheten. Dette innebærer at den rette forbrukeren får riktig budskap til rett tid. I tillegg påvirkes potensielle forbrukere til økt varemerkerelevanse, til neste gang de er i vurderingssettet av din produktkategori. Alt dette får du uten å tenke på utfordringene med GDPR eller å risikere og mislykkes på grunn av feil dataanalyse og feilaktig retargeting.

Ettersom utendørsmediet heller ikke er innholdsdrevet avbryter man ikke forbipasserende i hva de faktisk holder på med. Det gir en høy likeability for konsumenten og derav en positiv arena for å bygge sitt varemerke.

3. Unges holdning til utendørs
Et studie* fra fjoråret kartla unges (15 – 39 år) holdning til utendørsreklame. Her kom det frem at de unge sjelden opplever utendørsreklame som støy, men heller som en positiv del av et moderne bybilde. Selv de unge som har generelle negative holdninger til reklame, kan ikke se for seg et bybilde uten underholdningen og fargene utendørsreklame bidrar med til å skape følelsen av et urbant miljø.

Med det sagt stiller de unge store krav til relevansen av reklamen når det kommer til tid og sted. Kreative kampanjer og digitale flater er den klare favoritten med tanke på formater i bybildet.  

4. Utendørsreklame + mobil = sant
Én av de beste egenskapene med utendørs er måten mobil og utendørsreklame komplementerer hverandre. Uavhengig av hvor du befinner deg, er butikken kun noen tastetrykk unna og muligheten for å drive trafikk til landingssider er enorm.

Studier** viser at utendørsreklame er fire ganger bedre til å drive mobil søketrafikk enn øvrige offlinekanaler. Da reklamen er synlig for folk på farten, gir det konsumenten mulighet til å handle når de ser reklamen, uavhengig av om man reiser med kollektivtransport, går i byen eller ferdes på en flyplass. Som et resultat av dette ser vi eksempelvis at onlinegiganter som Google velger utendørs som medie for annonsering av sine produkter.

5. Merkevarebygging blir viktigere
I debatten rundt effektiv markedsføring begynner massemediene å vinne grunn, mye takket være giganter som Byron Sharp, Les Binet og Peter Fields sin forskning som har revolusjonert hvordan mange annonsører tenker rundt sine markedssatsinger.

Ifølge deres forskning burde et markedsbudsjett allokeres 60/40, hvorav 60 prosent legges på merkevarebygging og 40 prosent legges på aktivering. Hvis man ser på nåværende medieinvesteringer allokeres majoriteten på aktivering og mindre på merkevarebygging, noe som har skadet bedrifters vekstmuligheter og potensielle ROI på deres totale mediespend sammenlignet med for noen år tilbake.

Så hva er løsningen for mediekjøpere som vil øke sin merkevarebygging? 

De fleste medier kan konkurrere på aktiveringssiden, men avhengig av produkt, budskap og strategi vil effekten være varierende. Utendørs kan eksempelvis aktivere kunder av ditt produkt samt de som ikke er kunder av produktet, men man har ikke mulighet for re-targeting. Derimot er det kun massemedier som kan bygge ditt varemerke, øke din kjennskap i markedet og gjøre ditt merke til et enkelt valg for forbrukeren.

Utendørs er mediet der du får ut ditt budskap på premiumplasseringer i et miljø der øvrige medier ikke eksisterer. Utendørs burde derfor alltid være en fast del av din mediemiks.

Er du interessert i hvordan Clear Channel kan bistå deg på dine fremtidige kampanjer? Ta kontakt på ooh@clearchannel.no.

*«Unges forhold til OOH» Rapport og målgruppestudie for Clear Channel gjennomført av Opinion

** http://omac-website.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2017/05/Nielsen-OOH-Online-Activation-Study-2017.pdf

Ring oss

22 02 34 00. Eller send en epost til post@clearchannel.no