oslo-pride-2024-storo.png
Aktuelt

Oslo Pride over doblet antall frivillige etter utendørskampanje

28/06-24
Gjennom en felles utendørskampanje har Oslo Pride og Clear Channel doblet antall frivillige til festivalen og året ellers.

I kampen for å få rekruttere frivillige har Oslo Pride fått hjelp av utendørsaktøren Clear Channel til å utvikle en digital utendørskampanje. Kampanjen har resultert i en dobling av antall frivillige, både under festivalen og ellers i året.

Dette er helt avgjørende for å utvikle priden i Oslo til å omfavne stadig mer og engasjere flere deler av samfunnet i budskapet om et inkluderende og mangfoldig samfunn.

Dan Bjørke, Daglig leder i Oslo Pride

Clear Channel ble stolt hovedpartner med Oslo Pride i 2021, og siden har antall frivillige økt fra 147 til 418. Dennis Højland Nyegaard, Norgessjef i Clear Channel, forteller at selskapet er bevisst sitt samfunnsansvar.

pride-graf.jpg

For oss er det viktig at vi bidrar på en måte som gir en reell effekt. Vi vet at samfunnsendringer begynner på gaten, og der har vi en sterk og synlig stemme.

Dennis Højland Nyegaard

Med utgangpunkt i hvem vi er og det samfunnet vi ønsker å være en del, mener vi det er viktig å bruke vår plattform for å påvirke til et mer inkluderende samfunn der man kan være den man er og elske den man vil.

Dennis Højland Nyegaard

Ring oss

22 02 34 00. Eller send en epost til post@clearchannel.no