microsoftteams-image-18-scaled.jpg
Aktuelt / Nyheter

Ny reklameavtale vil komme publikum til gode

13/6-23
Viken kollektivterminaler signerer enorm reklameavtale med Clear Channel til over 100 millioner kroner. Innbyggerne i Viken kommer ut som kontraktens store vinnere.

Alle inntektene fra reklamesalget reinvesteres i sin helhet i kollektivinfrastrukturen vi forvalter. Dette er et eksempel på supplerende finansiering, som lar oss utvikle tilbudet til de kollektivreisende i et høyt tempo, uten å belaste felleskassen mer enn nødvendig. Dette er en avtale som virkelig komme innbyggerne til gode.

Jafar Altememy, adm.dir. Viken kollektivterminaler FKF

Clear Channel har hatt kontrakten de siste 20 årene. Etter en anbudskonkurranse ble det klart at det lange, gode og fruktbare samarbeidet fortsetter. Den nysignerte kontrakten er bygget på en unik modell, der alle kommersielle inntekter til fylkeskommunen er øremerket til oppgradering av holdeplasser og kollektivinfrastruktur.

– I år og neste år, vil vi gjennomføre en omfattende etablering og utbygging, med til sammen cirka 320 reklameflater. Målet videre er 450-500 flater i løpet av kontraktsperioden. Reklameflatene plasseres ved terminaler og holdeplasser langs fylkesvei, forklarer Altememy.

Den omfattende utbyggingen av reklameflater vil styrke dekningen i fylket betraktelig. Fokuset er på byer og tettsteder som Asker, Sandvika og Ski, samt de mest trafikkerte områdene i Romerike og Follo. I tillegg vil utbyggingen dekke samtlige buss- og fergeterminaler med analoge og digitale reklameflater på de mest sentrale områdene i Akershus.

– Rask etablering av nye reklameflater gir vesentlig økning i inntekter som gir bedre forhold til de reisende. Vi håper dette skal bidra til å gjøre kollektivtilbudet i fylket vårt enda mer attraktivt i årene som kommer, sier Altememy.

microsoftteams-image-19-scaled.jpg

Økt rekkevidde

For Nils Li, etableringsleder i Clear Channel, er dette en viktig og strategisk mulighet for å nå de drøyt 600 000 menneskene som bor i Akershus. Den nye kontrakten vil øke rekkevidden til Norges største utendørsselskap.

– De fleste av disse stedene har lite eller ingen utendørsdekning i dag. Når store deler av arbeidskraften i Oslo bor rundt i Akershus, betyr det et stort løft i å tilby etterlengtet dekning og frekvens fra jobben i Oslo og hele veien hjem, forteller Nils Li.

I tillegg til å bygge ut i nye reklameområder, blir det bygget ut et vesentlig antall digitale reklameskjermer ved mange terminaler.

Digitalt kan vi nå for første gang bevege oss utover i distriktene gjennom sentrale buss- og fergeterminaler. Digitale skjermer har tidligere vært forbeholdt kjøpesentre, tog- og T-bane-stasjoner. Dette betyr et etterlengtet kvalitetsløft for våre kunder.

Nils Li, etableringsleder i Clear Channel

Ring oss

22 02 34 00. Eller send en epost til post@clearchannel.no