mega-banner-glass-wall.jpg
Aktuelt

Ny brukerundersøkelse fra OSL

Epinion utførte i mars 2016 en større brukerundersøkelse på Oslo Lufthavn, på vegne av Clear Channel. Den ga interessant innsikt i passasjerers adferd og preferanser.

Hva avslørte studien?

 • Svært mange legger merke til reklamen på flyplassen, man har folks oppmerksomhet og flertallet er positive.
 • De som er positive til reklame argumenterer med at reklamen er relevant og ikke for påtrengende.
 • Annonsørene retter sine kampanjer mot tydelige målgrupper på lufthavnen.
 • Målgruppene er vanskelig å treffe på andre arenaer.
 • Alle annonsørene hadde et bevisst forhold til målgruppen de ønsket å nå med annonseringen på OSL, og samtlige opplevde Oslo Lufthavn som en sentral arena for kommunikasjon ut mot disse kundene.

Om undersøkelsen: En todelt studie

1. Passasjerer på lufthavnen – Kvantitativ undersøkelse

 • 335 kvantitative intervjuer ble gjennomført med passasjerer på Oslo Lufthavn
 • Datainnsamlingen ble gjennomført av erfarne intervjuere fra Epinions feltapparat på lufthavnen
 • Intervjuene ble samlet inn som ansikt-til-ansikt-intervjuer ved bruk av iPad som hjelpemiddel
 • Intervjuene ble gjort ved gates, i flowområder og i dutyfree. Intervjuene ble fordelt mellom innlands-/ utlands- og ankomstterminal
 • Respondenter ble valgt ut etter tilfeldig utvelgelsesprinsippet, med en målsetning om jevn spredning på alder og kjønn.
 • Både forretnings- og fritidsreisende er representert i studien.
 • 57% av respondentene befant seg i aldersgruppen 30 – 60år, 33% er under 30 og 9% er over 60
 • Resultatene viser en jevn fordeling mellom kvinner og menn

2. Annonsørene – Kvalitativ undersøkelse

 • 10 kvalitative dybdeintervjuer ble gjennomført med et utvalg av Clear Channels kunder. I disse intervjuene ønsket Epinion å avdekke annonsørenes innspill til ønsket annonsering på lufthavnen, samt hvilke faktorer som vil være avgjørende for deres annonsering på denne arenaen
 • Intervjuene handlet blant annet om temaer som plassering av reklameskjermer, betydningen av eksklusivitet i områder på lufthavnen og kundenes innspill til ønsket medieform i reklame og markedsføring på Oslo Lufthavn
 • Intervjuene ble gjennomført som kvalitative telefonintervjuer
 • Clear Channel leverte liste med annonsørnavn som Epinion benyttet som utgangspunkt for rekruttering

Ring oss

22 02 34 00. Eller send en epost til post@clearchannel.no