Avisa Oslo
Aktuelt / Innsikt, Kampanje-effekt og Merkevarebygging og Nyheter

Knallsterke resultater for Avisa Oslo

2/3-21
Avisa Oslo sin lansering rundt nyttår er et perfekt eksempel på hvordan man kan bruke Clear Channel sin produktmiks på en måte som skaper resultater. Med digitale flater på kjøpesentre, i kollektivtransporten samt adshel og impact flater på utsiden av busser og trikker, utgjorde denne kombinasjonen en effekt som leverte resultater langt over snittet på post kampanjetesten.

Amedia mente i 2020 at de så et marked for en ny avis som kunne fokusere på Oslo. De mente at ingen aviser dekket lokale Oslo bra nok, og bestemte de seg i november 2020 for å lansere Avisa Oslo. Men med tøff konkurranse  på nett, der sosiale medier og store nasjonale nyhetsmedier kjemper om folks oppmerksomhet, kreves det mye for å ta en plass i hverdagen hos lokalbefolkningen. ​I tillegg til tøff konkurranse i markedet valgte Amedia å lansere Avisa Oslo i en periode der Oslo var i lock down, og persepsjonen var at gatene var folketomme.

Gikk bredt ut

Amedia valgte å bruke Clear Channels flater og gå bredt ut. Hovedfokus i  lanseringen var å nå ut til så mange som mulig i Oslo og ikke minst bli lagt merke til. Hele Oslo skulle få vite at det nå lansertes en lokalavis tilgjengelig på nett.

En annen viktig faktor for denne kampanjen var avsenderidentitet. Vi vet fra tidligere Effekt Rapporter at avsender-ID er kjempeviktig for å oppnå god oppmerksomhet, og spesielt ved en lanseringskampanje der kjennskapen til merkevaren ofte er lav, blir det desto viktigere å få frem hvem avsender er.  ​

Ved lansering av avisa og seks uker fremover valgte Amedia blant annet å markedsføre avisa bredt i utendørskanalen med en variert produktmiks av statiske adshel, digitale skjermer på metro og kjøpesenter, digitale storskjermer og store formater på utside buss og trikk. De gjorde det nærmest umulig å ikke få med seg denne lanseringskampanjen på utendørs uansett hvor og når du befant deg i byen. ​

I tillegg var de kreative på våre digitale skjermer. På t-banen og kjøpesentrene kjørte Amedia det vi kaller for en dynamisk kampanje der deres topp nyhetssak på nettsiden ble direkte linket til våre skjermer. Hver gang en topp nyhetssak ble oppdatert, ble den det også på våre skjermer samtidig. ​

Avisa Oslo

Veldig gode resultater

Vi utførte en undersøkelse i samarbeid med Penetrace for å se på effekten av kampanjen for Avisa Oslo. Postkampanjetesten viste at Amedia oppnådde veldig gode resultater med sin lansering av Avisa Oslo.

Utendørskanalen har en gjennomsnittlig oppmerksomhet på 33%. Avisa Oslo sin kampanje scoret her hele 43%. Dette er langt over benchmarken (34%) for kategorien media/underholdning som er dominert av lanseringskampanjer gjennom året. Ser vi på den totale oppmerksomheten på kampanjen (TV og OOH) landet den på 54% for Avisa Oslos kampanje. Gjennomsnittet i utendørskanalen ligger på 43%. Et annet parameter som er verdt å trekke frem er avsenderidentitet hvor Avisa Oslo scoret 70%. Gjennomsnittet her ligger på 56%.

Avisa Oslo oppnådde en dekning på 91% i Oslo, og en oppmerksomhet på 43%, noe som betyr at 43% la merke til kampanjen på utendørsflater. Undersøkelsen viste også at hele 70% husket avsenderen av kampanjen.​ 42% svarte at reklamen på utendørs gjorde dem interessert i å besøke nettsiden. ​Dette er klart bevis på at utendørs fungerte svært bra for denne lansering, selv midt i koronapandemien når noen sa at det var «tomt i gatene». ​

-Utendørskampanjen i forbindelse med lanseringen av Avisa Oslo hadde en veldig god effekt, og var en viktig driver til at vi nådde alle målene som var satt for lanseringen. Vi oppnådde veldig høy oppmerksomhet på budskapet og avsenderen, som er helt essensielt i enhver lansering, forteller Ida Martinsen in Red Mediebyrå.

Alt i alt ser vi at kampanjen skapte forståelse for hvem Avisa Oslo er, og at det ble tydelig for publikum hvordan de skiller seg ut fra andre aktører. Et tydelig og godt konsept plassert i Clear Channel sine flater i bybildet i Oslo gjorde dette til en veldig vellykket lansering.

Ina Marthinsen, Red Mediebyrå.

Red Media og Avisa Oslo utnyttet et bredt spekter av produkter, både statiske og digitale i forskjellige miljøer. Major Client Manager i Clear Channel, Martine Westvik, forteller mer.

-Man skapte flere kontaktpunkter med Oslos befolkning gjennom hele døgnet, og dette bidro til en større effekt på kampanjen og resulterte i svært høy oppmerksomhet. I tillegg utnyttet Avisa Oslo våre digitale skjermer på best mulig måte ved å bruke datadrevent materiell som var direkte linket til siste nyhetssak på deres hjemmeside. Dette økte relevansen for innholdet, noe som vi ser gir store utslag på oppmerksomhet.

avisaoslocollage.jpg

Er du interessert i å høre mer om innsikt og analyse på utendørskampanjer? Ta kontakt med:

Ring oss

22 02 34 00. Eller send en epost til post@clearchannel.no