haugesund-scaled.jpg
Aktuelt / Nyheter, Samfunnsansvar

Inkluderer veldedighet i ny reklameavtale

10/5-23
Haugesund kommune og Clear Channel inngår ny avtale om reklameformidling i kommunen. Avtalen har en varighet på 15 år. Som en del av avtalen skal det tildeles et årlig tilskudd til Kirkens Bymisjon for driftsarbeid for å tømme søppelspannene som inngår i avtalen.

– Samarbeidsavtalen om arbeidssysselsetting med Haugesund kommune gjør det for oss å drive et stabilt og lønnet arbeidstiltak for dem som har falt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Det betyr mye for dem det gjelder, forteller Linn Kari Vikingstad Lie, fagrådgiver Leve i Kirkens Bymisjon.

Ordningen er et tilbud om jobb tre dager i uken med gjennomsnittlig 10 deltagere per dag. Avtalen dekker lønn til deltagerne som kommer på jobb for å plukke søppel og tømme søppelspann på avtalte steder i sentrum. Det å ha et sysselsettingstiltak, der deltagerne får mulighet til å stille på jobb, gjøre en innsats for lokalsamfunnet og få lønn for det, har mange gevinster både individuelt og samfunnsmessig.

Vi er opptatt av at alle kan delta og har noe å bidra med. Vi tilbyr tilhørighet, fellesskap og meningsfylte oppgaver og håper på å øke arbeidernes selvrespekt. Vi ønsker også å bidra til å redusere fordommene marginaliserte grupper kan oppleve, der alle skal få mulighet til å bidra i samfunnet og bli verdsatt for innsatsen.

Linn Kari Vikingstad Lie

Nye bymøbler

Clear Channel har tidligere driftet reklameformidling i Haugesund kommune. Avtalen gikk ut for litt over ett år siden, og når avtalen ble lagt ut på nytt anbud så ble Clear Channel igjen valgt som den foretrekkende samarbeidspartneren, med etableringsleder Nils Li i spissen. Svein Erik Schmall, seksjonsleder for veg, park og verksted i Teknisk enhet Haugesund kommune, ser frem mot videre samarbeid.

– Clear Channel ble valgt da de hadde det beste tilbudet opp mot de tjenester, leveranser og drift som var beskrevet i anbudet, forteller Schmall.

Som en del av avtalen om formidling av reklame i Haugesund kommune skal Clear Channel fornye eksisterende leskur, samt levere og montere 18 nye leskur på nye plasseringer. I tillegg leveres og monteres 4 større nye leskur i sentrum. Det skal også settes og byttes ut 53 stk. nye avfallsbeholdere på egnede plasser rundt i sentrum. Reklamekanalen skal også stå for driften og vedlikeholdet av utstyret, der Kirkens Bymisjons brukere skal ha ansvaret for å tømme avfallsbeholderne.

– Kommunen har hatt avtale med Clear Channel tidligere og vet at de er godt etablert og erfarne innenfor sitt virksomhetsområde. Vi ser for oss et godt og langvarig samarbeid. I konkretiseringen og frem til avtalesignering så har det vært en god og ryddig dialog mellom partene hvor vi har avklart forventninger og grensesnitt. Vi ser frem mot å fortsette samarbeidet med Clear Channel, sier Schmall.

Bidrar til inkluderende samfunn

Country Manager i Clear Channel, Dennis Højland Nyegaard, er glad for å ha fått fornyet tillitt, og forteller at det gir kontrakten med Haugesund en ekstra dimensjon når man samtidig bidrar til sysselsettingsprogrammet til Kirkens Bymisjon.

Vi har et tydelig mål om å bidra til et hyggeligere, mer dynamisk og mer bærekraftige miljø der vi opererer. Dette er absolutt med på å både gjøre byen hyggeligere og bidra til en sosialt bærekraftig by. Dette er et flott initiativ fra Haugesund kommune.

Dennis Højland Nyegaard

Som Norges største utendørskanal har Clear Channel tilsvarende kontrakter rundt i hele landet, og har et ønske om å få til lignende løsninger som i Haugesund, der det lar seg gjøre.

– Vi ønsker å bidra til et mer inkluderende samfunn. Ved å samarbeide med organisasjoner som Kirkens Bymisjon får vi mulighet til å inkludere dette arbeidet på flere av områdene vi opererer, sier Nyegaard.

Ring oss

22 02 34 00. Eller send en epost til post@clearchannel.no