skjermbilde-2020-02-13-kl-122321-1.png
Aktuelt / Innsikt

Grønt budskap? Derfor hører det hjemme utendørs

Tre ferske kampanjer viser hvordan miljøengasjement kan blomstre i det offentlige rom.

Å nå gjennom med et hvilket som helst budskap kan være en utfordring i 2020. Det gjelder ikke minst holdningskampanjer, der komplekse problemstillinger gjør at budskapet lett kan stå i fare for å drukne.

Utendørsreklame er imidlertid en effektiv kanal for denne typen budskap – av flere grunner. Synlighet, troverdighet og muligheten til å presentere budskapet uten avbrytelser er alle viktige faktorer, og en stor andel nordmenn – ikke minst de unge – oppgir at de er positive til utendørsreklame.

I tillegg gir digitale løsninger store muligheter for å tilpasse reklamen etter en rekke ulike sett med data, fra vær, trafikk og tidspunkt på dagen til trender på Google og Twitter.

Klimamål i vinden

En reklamekampanje som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, kommer fra Norsk Vind AS.

I samarbeid med TRY har selskapet laget en fysisk installasjon på Jæren, der en stor klokke teller ned mot 2030 – året da Norge har forpliktet seg til å nå sine klimamål ved å kutte utslipp av klimagasser med minst 40 prosent.

Utendørsreklame ble valgt som en del av mediemiksen av flere grunner, forteller Benedicte Felix, strategisk medierågiver i TRY Opt.

– For å kunne oppnå holdningsendring i befolkningen, var vi avhengige av høy dekning og oppmerksomhet, og flater med massiv impact. Det at vi i tillegg kunne livestreame kjernen av ideen på de digitale flatene, ga kampanjen en helt ny relevans.

vindkraft-2-reduced.gif

Skaper debatt

Der reklamefilmen fra Norsk Vind og TRY er preget av påkostede fortellergrep, er utendørsreklamen sentrert rundt nedtellingen til 2030 – et enkelt, men effektivt virkemiddel.

– Kampanjen har fungert etter hensikten. Selv om det er mye diskusjon rundt temaet vindkraft og klima, har vi lykkes med å både skape debatt og flytte holdninger gjennom denne kampanjen, sier Sindre Beyer, daglig leder i TRY Råd.

Clear Channels rådgiver Kai Shun Lu forteller at det ligger strabasiøse forhold bak løsningen.

– Det blåste så hardt på Jæren at kameraet Try satte opp måtte festes på nytt. Men med en HTML-løsning som overfører direkte inn til våre flater, var det verdt innsatsen.

skjermbilde-2020-02-14-kl-115055.png

Årstider under press

Et annet budskap som har fått mange til å stoppe opp på sin ferd gjennom byen den siste tiden, er «Save the Seasons» – med Bergans og WWF Verdens naturfond som avsendere, og årstider som glir over i hverandre som visuell løsning.

Her er målet intet mindre enn å få årstidene inn på UNESCOs verdensarvliste, som fra før inneholder over 1000 kultursteder og naturområder verdt å bevare, ved hjelp av en underskriftskampanje. Og utendørsreklame gjør det mulig å bygge kjapp rekkevidde for å skape oppmerksomheten som trengs for å få samlet inn nok underskrifter.

Men hvorfor årstider? Kortere vintre uten snø og sommersesonger med tørke og ekstremvær er konkrete uttrykk for klimaendringene, som på ulike måter representerer en trussel mot de eksisterende verdensarvstedene.

– Åtte av ti nordmenn synes det er merkbart at årstidene har forandret seg de siste årene. Og 59 prosent av oss er bekymret for at årstidene vil forandre seg for godt. Med denne reklamen får budskapet en håndgripelig og slående form som vi opplever treffer folk godt, sier Anders Sten Nessem, Brand Communication Manager i Bergans Norway AS.

skjermbilde-2020-02-13-kl-120042.png

Lommepose mot plastforsøpling

Et tredje eksempel på effektiv utendørsreklame for et grønt budskap, finner vi i Handelens Miljøfonds kampanje mot plastforsøpling, som oppfordrer oss til å brette og gjenbruke plastposene våre.

Åtte millioner tonn finner veien til havet hvert år, noe som ikke bare utgjør en stor trussel mot alt liv i havet, men også menneskene som har sitt levebrød

Anslag viser at vi bare i Norge kan spare 100 millioner plastposer i året ved å benytte oss av den samme posen mer enn én gang. Dette budskapet presenteres enkelt, men effektivt og inspirerende i reklamen, der en plastpose bretter seg selv ned til et hendig lommeformat. Og vips, så var begrepet «lommepose» født.

Kontakt

Ring oss

22 02 34 00. Eller send en epost til post@clearchannel.no