flymodus-luftfarttilsynet.jpg
Aktuelt

Ber flypassasjerer oppføre seg i ny holdningskampanje

27/03-24
Clear Channel slår seg sammen med en felles luftfartsallianse for å bedre passasjerenes oppførsel når de er ute og reiser.

Vi har en bekymringsfull økning i hendelser som involverer uregjerlige passasjerer. Kabinpersonalets arbeid er å sikre passasjerenes velvære og sikkerhet, men de må også håndtere urinering i midtgangen, seksuell trakassering, fysisk vold og dødstrusler. Det har aldri vært viktigere å samarbeide på tvers av luftfartsbransjen for å ta tak i dette problemet.

David Opsahl Moldskred, Luftfartstilsynet

Kampanjen #flymodus er et felles initiativ fra en bred allianse av aktører i luftfartsbransjen, inkludert Luftfartstilsynet, Avinor, NHO Luftfart, fagforeninger, flyplasser og flyselskaper. Målet er å adressere og redusere hendelser med uregjerlige passasjerer gjennom forebygging og opplæring. De siste årene har alvorlige hendelser med uregjerlige passasjerer mer enn doblet seg. Dette utgjør en risiko for ansatte og passasjerer i Luftfarten. Ved å samarbeide ønsker de å utvikle «beste praksis» for å sikre alle en trygg og behagelig reiseopplevelse. Alliansen har slått seg sammen med Clear Channel, som har reklamerettighetene på de seks største flyplassene i landet.

Samarbeidet med Clear Channel tilbyr en enestående mulighet til å kommunisere direkte med reisende. Visningene på flyplassene gir oss en plattform for å fremme trygghet og god passasjeroppførsel. Det er avgjørende for å redusere antallet uregjerlige passasjerer, og øke antall positive opplevelser.

David Opsahl Moldskred, Luftfartstilsynet

8 av 10 vil se kampanjen

Finn Espen Lønseth Sageng er salgssjef for flyplass-teamet i Clear Channel. Han mener samarbeidet er et eksempel på hvordan offentlige og private sektorer kan forene krefter for å løfte frem viktige sosiale problemstillinger. I 2022 gjennomførte Opinion er omfattende flyplassundersøkelse på oppdrag fra Clear Channel. Den viser at hele åtte av ti reisende får med seg reklamen på flyplassen. Undersøkelsen viste at åtte av ti også ankommer flyplassen nesten to timer før avgang.

Det er ingen andre kanaler som kommuniserer med reisende slik som vi gjør. Den høye reklameobservasjonen kombinert med den lange oppholdstiden, gjør at «nesten alle» får med seg denne holdningskampanjen. Det håper vi vil bidra til en holdningsendring blant enkelte passasjerer.

Finn Espen Lønseth Sageng, Clear Channel

Ring oss

22 02 34 00. Eller send en epost til post@clearchannel.no